Thông báo: Trình duyệt của bạn không chấp nhận Cookies. Để đưa hàng vào giỏ và thanh toán bạn phải cho phép Coockies.
In In
In

Linh kiện bán dẫnBridge Rectifiers/ diode chỉnh lưu cầu (9)

Rectifiers/ diode chỉnh lưu (97)

Schottky (Diodes & Rectifiers) (1)

MOSFETs & JFETs (373)

Diodes (Current Regulator, General Purpose, Power, Switching, PIN, TVS, Zener,...) (20)

Thyristors - Diacs, Sidacs, SCRs & Triacs/ linh kiện điện tử công suất (555)

Transistors (Bipolar, Darlington, IGBT, Digital,...) (33)

Modules (IGBT, Discrete Semiconductor,...)/ linh kiện điện tử công suất (2427)

Others (4627)
Semiconductors


Tên Mã hàng Trong kho Giá(VND) Ảnh nhỏ Mô tả Số lượng