Thông báo: Trình duyệt của bạn không chấp nhận Cookies. Để đưa hàng vào giỏ và thanh toán bạn phải cho phép Coockies.
In In
In

Linh kiện thụ động/ Passive ComponentsĐiện trở/ Resistors (88)

Tụ điện/ Capacitors (33)

Cuộn cảm/ Inductors (7)

Varistors (MLV & MOV) (0)

Audio & Signal Transformers (0)

Thermistors (NTC & PTC) (0)

Potentiometers & Rheostats/ Biến trở (3)

Antennas (2)

EMI/RFI Components (0)

Others (0)
Passive Components


Tên Mã hàng Trong kho Giá(VND) Ảnh nhỏ Mô tả Số lượng